Spoedgevallen - Tandartspraktijk Kanaalstraat
Spoedgevallen 2017-04-12T08:53:33+01:00

Spoedgevallen

Wat is een spoedgeval?
Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer ‘spoedgeval’. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood)kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden. Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het vaak niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:
Tijdens de openingstijden kunt u altijd bellen naar onze praktijk.
Belt u buiten de openingstijden, dan krijgt u het nummer van de spoeddienst te horen.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:
Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts. Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.

Bij spoedgevallen kunt u ook bij ons terecht. Omdat u geen patiënt bij ons bent dient u wel direct te betalen (pinnen is mogelijk). U krijgt van ons een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding. Vergeet bij uw bezoek niet een legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.