Onze praktijk

Onze Praktijk

Ons uitgangspunt is het bieden van professionele tandheelkunde met de modernste behandeltechnieken en apparatuur om het u zo comfortabel mogelijk te maken.

Wilt u iets weten wat niet op onze website staat? We staan u graag te woord. Twijfel dus niet om ons even op te bellen, te mailen of even langs te komen!

Zie onze homepagina voor meer informatie over ons. In de nabije toekomst zullen er meer foto’s op onze website verschijnen.

Patiënten regelement
Voor een duidelijke omgang met onze patiënten zijn huisreglementen op gesteld. Wij verzoeken u om dit reglement

zorgvuldig door te lezen en indien het vragen oplevert hierover met ons contact op te nemen. Hier volgen de beleidsregels welke op u als patiënt van toepassing zijn.

De balie
Graag zien we dat elke patiënt zich aan de balie meldt met de afsprakenkaart, een geldig verzekeringsbewijs en het Burgerservicenummer (BSN = sofi-nummer). Mochten er in uw veranderingen hebben plaatsvinden dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u.

Betaling

  • Zie hiervoor eveneens de tekst die is vermeld bij ‘Betalen
  • Rekeningen zullen naar u toegezonden worden door Fa-med. Indien u voor tandheelkundige kosten bent verzekerd, zal in de meeste gevallen uw verzekeringsmaatschappij direct aangesproken worden. U krijgt dan een rekening thuisgestuurd voor dat gedeelte wat niet door uw verzekering gedekt wordt. Deze dient dan aan Fa-med te worden voldaan. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan. Indien een patiënt jonger is dan 18 jaar en niet is verzekerd, dan zijn de ouder(s) of voogd verantwoordelijk voor de betaling van de rekening. U dient uw rekening binnen 30 dagen aan Fa-med te voldoen.

Voor alle vragen over uw rekening dient u contact op te nemen met, zie deze pagina voor contactgegevens.

De regels voor wat betreft betalingen aan Famed kunnen bij de assistenten opgevraagd worden. De door ons gehanteerde tarieven zijn in overeenstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Afspraken en no show
Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u op tijd afbelt (langer dan 24 uur van te voren) krijgt u geen rekening, maar als u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaardcode C90, waarbij de tandarts zelf de hoogte van de boete bepaald.

Controle
In onze praktijk adviseren wij om minimaal 2 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen. Wij zijn van mening dat één van de manieren om dit te bereiken inhoudt dat wij u aanraden om onze praktijk minimaal 2 maal per jaar voor controle te bezoeken. Normaal gesproken wordt tijdens uw controle nagekeken hoe het met de algehele mondgezondheid is gesteld: zijn er gaatjes, bloedend tandvlees, pockets, of andere zaken welke aandacht behoeven? Soms is het noodzakelijk om röntgenfoto’s te maken. Indien noodzakelijk controleren wij de pockets. Pockets zijn ruimten tussen tand en tandvlees welke tot ernstige problemen en zelfs het verlies van tanden en/of kiezen kunnen leiden.

Behandeling van noodgevallen en pijnklachten
In de praktijkuren doen wij zo veel mogelijk ons best om patiënten bij een noodgeval of pijnklacht zo snel mogelijk te helpen. Het is helaas niet altijd mogelijk om iedere pijnklacht ogenblikkelijk te behandelen. Wij vragen u daarom ons zo snel mogelijk te bellen, indien u een probleem hebt, zodat wij uw klacht in ons rooster kunnen inpassen. Ook als u al in de nabije toekomst een afspraak bij ons hebt staan. Immers als u bij ons voor controle komt met pijn zou het zo kunnen zijn, dat we geen tijd hebben om het probleem direct aan te pakken. Daarom is het echt nodig dat u ons van te voren waarschuwt, zodat we maatregelen kunnen nemen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Helaas kan het voorkomen dat Indien u niet regelmatig voor uw controle bent geweest zoals door de tandarts was aanbevolen, of indien u later dan 11 uur ‘s in de ochtend belt, kan het zijn dat u die dag geen afspraak krijgt en dat u onze nooddienst moet bellen. Zie onze pagina over spoedgevallen.

Klachten
Mocht u klachten hebben en of extra toelichting willen dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u eerst met ons in contact treedt en ons hiervan op de hoogte brengt van de betreffende klacht. We zijn erin geïnteresseerd u te helpen met het oplossen van het probleem en om onszelf te corrigeren indien nodig. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk met ons delen, maar ook via onze online klachtenformulier.

We danken u voor het zorgvuldig lezen van ons regelement.

Zie voor verdere informatie ook onze algemene voorwaarden en disclaimer.