Doorverwijzing

Samenwerking met en doorverwijzing naar deskundigen

De rol van de tandarts is te vergelijken met de rol van de huisarts. Ook de huisarts heeft een doorverwijsfunctie. Zo kan je zeggen dat de tandarts samenwerkt met allerlei professionals buiten de eigen praktijk. De tandarts is de degene die u, indien nodig, kan verwijzen naar andere deskundigen. Bijvoorbeeld naar een kaakchirurg, een orthodontist of een tandarts die aanvullende scholing heeft gevolgd op een bepaald deelgebied. Dit noemen we gedifferentieerde tandartsen.

 

Gedifferentieerde tandartsen binnen de mondzorg zijn:

   • de pedodontoloog (kindertandarts)
   • de endodontoloog
   • de gnatholoog
   • de angsttandarts
   • de implantoloog
   • de parodontoloog.