Betalingen - Tandartspraktijk Kanaalstraat
Betalingen 2017-04-10T16:00:26+01:00

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Wij zorgen ervoor dat de rekening direct aan uw verzekering wordt gestuurd. Alleen als (een deel) van de rekening niet wordt vergoed door uw verzekering komt er een rekening naar uw huisadres. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Kijk hiervoor bij tarieven.

Kinderen t/m 18 jaar zijn volledig meeverzekerd bij de ouder(s). Voor de behandeling van kinderen ontvangt u daarom geen rekening

.Als U een rekening krijgt en daar vragen over hebt kunt U terecht bij Fa-med.
Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering uitbesteed. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veel gestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.
Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med
Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van €37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Contactgegevens Fa-med
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€1,30 per gesprek).